Konverzija mera

Konverzija američkih mernih jedinica u metričke

Američke mere u šoljama (cups) dosta variraju, to posebno važi za merenje brašna. Mere koje su date su rezultat mog merenja i srednje vrednosti mera koje sam našla u relevantnim izvorima.